Dagboek van Gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545 (Maaslandse Monografieën 13)

Beschrijving

Verhalende historische bronnen over de geschiedenis van het prinsbisdom Luik tijdens de 16de eeuw zijn zeldzaam. De Latijnse kroniek van de Sint-Truidense minderbroeder Jan van Brustem heeft in hoofdzaak betrekking op het eerste kwart van die eeuw. Jan Peecks, abt van Sint-Laurentius te Luik, leverde ons een Latijnse kroniek over, gaande tot 1514. Het Dagboek van Gebeurtenissen van Christiaan Munters, dat hier wordt uitgegeven, strekt zich uit over de periode 1529-1545. Tot dusver werd die kroniek niet integraal uitgegeven. Broksgewijs verschenen enkele uittreksels in een paar tijdschriften. Prof. E. Halkin, Prof. P. Harsin en W. Bax hebben voor hun studies over het protestantisme en de regering van Erard van de Marck ruimschoots uit het Dagboek geput. Een integrale uitgave was evenwel absoluut gewenst om het Dagboek in zijn geheel naar waarde te schatten en tot zijn recht te doen komen.

De kroniek van Chr. Munters is de aandacht van de historicus ten volle waard. Niet alleen omdat zij de intense neerslag is van de gebeurtenissen die de eerste helft van 16de eeuw kenmerken en zeer belangrijke bijzonderheden over de opkomst van het Protestantisme vermeldt, maar ook omdat zij talrijke gegevens bevat, die men tevergeefs in archivalische bronnen zoekt.

Christiaan Munters was kapelaan te Kuringen, waar hij in contact kwam met de hofhouding van de prins-bisschoppen Erard van de Marck, Cornelis van Bergen en Joris van Oostenrijk, die er vaak op hun kasteel verbleven. Met behulp van de aantekeningen van het Dagboek kan men zich een beter beeld vormen van de samenleving in de bewogen 16de eeuw. Dit is o.m. het geval voor de nota's over processies, bedevaarten, boetedoeningen, blijde intreden van de vorsten, voor de aantekeningen betreffende de angsten van de bevolking voor oorlogen, ziekten, branden, lijfstraffen en voor de bijzonderheden over vervolgingen en executies van de protestanten.

De gegevens van het Dagboek werden zoveel mogelijk van de nodige annotaties voorzien. Een glossarium van ongewone Middelnederlandse woorden, een zakenregister en een index van plaats- en persoonsnamen vormen een onmisbaar hulpmiddel voor de raadpleging ervan.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. J. Grauwels

Jaar van uitgave

1971

ISBN-nummer

90-232-0949-4

Plaats

Assen