Beeldenstorm in Hasselt 1567 (Maaslandse Monografieën 48)

Beschrijving

Pas op 27 september 1566 werd ten noorden van de stadsmuren van Hasselt, „achter de susteren", voor het eerst in reformatiorsche zin gepreekt. De beeldenstorm in Hasselt vond in vergelijking met de schending van kerken, kloosters en kapellen in de Nederlanden die op 10 augustus 1566 in West-Vlaanderen begon en in september daaropvolgend in Friesland en Groningen eindigde, relatief laat plaats, namelijk in januari 1567.

Deze studie naar de achtergronden van de beeldenstorm in Hasselt en de opstand van zijn inwoners tegen hun landsheer valt uiteen in twee delen. In de eerste vijf hoofdstukken wordt langs de meer gebruikelijke wegen, namelijk door een onderzoek naar de bestuurlijke, religieuze en economische achtergronden, getracht de oorzaken van de beeldenstorm en de opstand tegen de prins-bisschop nader onderzocht en geanalyseerd.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

J.G.C. Venner

Jaar van uitgave

1989

ISBN-nummer

90-70052-76-8

Plaats

Leeuwarden