Vooraankondiging excursie Gennep en lezing Werner Mantz Sectie Monumenten

Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor een excursie naar Gennep op zaterdag 22 oktober en een lezing over Werner Mantz op zaterdag 29 oktober.

Excursie

Tijdens de excursie krijgt u een lezing van Mieke Hoogkamp over Gennep als vrijplaats voor andersdenkenden. Aansluitend wordt het protestants kerkje bezocht. Na de lunch nemen gidsen u mee naar de Martinitoren. Het programma begint om 10:00 uur.

De kosten voor onze leden en gezinsleden bedragen € 40.- en voor introducés € 45,00. Er is een maximum van 40 personen en de inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling. Aanmelding uiterlijk voor 8 oktober 2022 door een e-mail te sturen naar Clémentine Wintraecken via wintraecken@wxs.nl met de naam van de deelnemers en woonplaats. Tegelijkertijd kunt u betalen via overschrijving op het IBAN-nummer NL88INGB0007811398 t.n.v LGOG-Sectie Monumenten. U dient met eigen vervoer te komen en kunt parkeren bij Martinushof.

Lezing

De monografie The perfect Eye laat voor de eerste keer het werk van Werner Mantz zien in de volle breedte. Met zijn architectuurfotografie uit de twintiger en dertiger jaren, heeft Mantz grote internationale faam verworven, maar ook met zijn unieke projectmatige vastlegging van de wegen van Limburg, de Mijnen en de Limburgse industrie in de dertiger jaren. Veel door hem gefotografeerde gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen zijn thans als Rijksmonument beschermd. Of ze zijn gesloopt voor ze beschermd konden worden, zoals de beroemde Koeltorens van de Staatsmijn Emma.

De lezing vindt plaats in het Bonnefantenmuseum en begint om 11:00 uur. De entree is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan door voor 25 oktober een e-mail te sturen aan Clement Mantz via clementmantz@home.nl. Na afloop van de lezing over de expositie en de daarbij horende monografie kunt u deze aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van € 47,50. U kunt deze monografie ook bestellen door eenvoudigweg uw naam en adres door te geven aan Clement Mantz met vermelding The perfect eye en zo nodig het aantal boeken. Na afloop van de lezing kunt u ook op eigen gelegenheid of onder begeleiding van Clément Mantz de fototentoonstelling met de werken van Werner Mantz bewonderen.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem