Vacature voorzitter/secretaris LGOG kring De Westelijke Mijnstreek

De kring De Westelijke Mijnstreek van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) zoekt een nieuwe

Voorzitter en een secretaris

Kring De Westelijke Mijnstreek (DWM) is onderdeel van het Koninklijk LGOG, dé grootste historische vereniging van Limburg. Om zo dicht mogelijk bij de eigen leden te staan is de vereniging opgedeeld in tien regionale kringen en een drietal thematische secties. De Kring De Westelijke Mijnstreek beslaat de gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein, Beekdaelen (Onderbanken, Nuth en Schinnen) en het zuidelijk deel van de gemeente Echt-Susteren (Nieuwstadt, Susteren en Roosteren). LGOG DWM werkt samen met andere regionale kringen van het LGOG maar ook met lokale archeologische en historisch verenigingen. LGOG DWM brengt professionals en geïnteresseerden op het gebied van geschiedenis, genealogie en archeologie uit de eigen regio samen.

Ons doel is de historische kennis van de leden en andere geïnteresseerden te vergroten en mensen met interesse hierin te verbinden.

De activiteiten van de LGOG DWM bestaan onder meer uit:

 • Lezingen en excursies op het gebied van regionale historie. Dit wordt deels in samenwerking met andere kringen en secties van het LGOG gedaan. Daarnaast werken we samen met andere verenigingen, musea en archieven.
 • Met buurverenigingen uit België en Duitsland wordt jaarlijks een grensoverschrijdende contactdag georganiseerd.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent samen met de penningmeester constructief onderdeel van het dagelijks bestuur.
 • Je leidt bijeenkomsten en vergaderingen cq notuleert deze.
 • Je representeert LGOG DWM bij bijeenkomsten met andere besturen binnen het LGOG en algemene ledenvergaderingen van het LGOG.
 • Als lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordig je LGOG DWM bij lokale overheid, musea en netwerkbijeenkomsten, hebt contacten met de media, en onderhoudt contacten met diverse stakeholders op regionaal niveau.
 • Je bent van nature een vernieuwer en denkt niet alleen op de korte termijn, maar bent in staat om samen met het bestuur een visie te vormen en die uit te dragen
 • Als je gaat voor de functie van secretaris dan heb je contacten met sprekers en zorg je onder meer voor de uitnodigingen van de leden.
 • Je enthousiasmeert vrijwilligers (zowel de bestuursleden als de niet-bestuursleden).

Wat verwachten we verder van je?

 • Je hebt minimaal affiniteit met de geschiedenis en bent bovenlokaal hierin geïnteresseerd. Een gedegen kennis en ervaring met historie en/of het leiden van een vereniging is een pre.
 • Je hebt kennis van de belangrijkste partijen en spelers op regionaal, provinciaal en nationaal niveau of bent in staat je deze kennis in een korte tijd eigen te maken.
 • Bent een verbinder binnen het bestuur, stelt prioriteiten en bent gewend gestructureerd te werken.
 • Je beschikt over voldoende tijd om de vereniging zichtbaar te maken binnen en buiten ons netwerk en bij stakeholders. Je bent een echte netwerker.
 • Je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Zowel online als offline.
 • Je hebt ervaring met andere bestuursfuncties. Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek ontvangen we graag referenties.

LGOG DWM is onderdeel van het Koninklijk LGOG. De functies van voorzitter en secretaris zijn net als de andere bestuursfuncties onbezoldigd. Kijk voor meer informatie op https://lgog.nl/regios/westelijke-mijnstreek

Draag jij geschiedenis een warm hart toe en werk je graag mee aan het goed functioneren van onze vereniging? Wil jij onze nieuwe voorzitter of secretaris worden? Voor vragen neem contact op met Jac Lemmens via 06-43677733. Reageren kan via info@LGOG.nl tot uiterlijk donderdag 15 februari door een motivatie en een cv te sturen naar het genoemde mailadres. Graag als onderwerp vermelden ‘Vacature DWM’.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem