Vacature Kring Gelders Overkwartier van Roermond

Voor wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van Roermond en Oostelijk Midden-Limburg is er werk aan de winkel. Het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond zoekt een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid.

Ons bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die eraan werken om de grote en groeiende groep historisch geïnteresseerden jaarlijks een breed programma van lezingen aan te bieden. Ook excursies worden waar mogelijk georganiseerd.

Het streven is om zeven à acht lezingen per jaar te houden. Het kringbestuur zoekt van jaar tot jaar naar een evenwichtig en gevarieerd samengesteld programma. In 2020 konden we lezingen aanbieden over ‘Joden in Roermond’, ‘De Roer van bron tot monding’ en over ‘800 jaar Munsterabdij’. In 2021 zijn de onderwerpen ‘De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem’, ‘Het wonder van de hbs. Een onderwijshervorming die slaagde’ en de uit Roermond afkomstige architect Eduard Cuypers en de vele gebouwen die hij ontworpen heeft.

De taken van het bestuur zijn:

  • De organisatie van lezingen en excursies. Dat komt neer op het leggen van contacten met potentiële sprekers, het zoeken en regelen van locaties, het opstellen van uitnodigingen en assistentie bij de bijeenkomsten.
  • Ook is er overleg met collega-verenigingen, zowel regionaal als provinciaal en nemen leden van het bestuur deel aan de overleggen binnen de provinciale organisatie van het LGOG.
  • Onze secretaris heeft als taak de correspondentie met sprekers en de verslaggeving van de bestuursvergadering en de jaarlijkse ledenvergadering.

Hebt u belangstelling voor deze functie? U kunt daarover contact opnemen met onze voorzitter Hein van der Bruggen via 0475 316 284, of per e-mail: info@lgog-roermond.nl.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem