Terugblik uitreiking boek “Mgr. Dr. H. Poels, leven en werk van een sociaal priester en pionier”

Op zondag 24 april werden de eerste exemplaren van het boek Mgr. Dr. H. Poels, leven en werk van een sociaal priester en pionier in de Grote Kerk te Venray uitgereikt.

Mgr. Poels, geboren en begraven in Venray, was een bijzonder actief en sociaal bewogen persoon. Hij speelde een prominente rol in de Limburgse geschiedenis. In het boek worden resultaten van nieuw historisch onderzoek over hem gepresenteerd. Het feit dat Mgr. Poels, ruim 150 jaar geleden geboren, nog steeds onderwerp is van studies die tot nieuwe inzichten leiden, is bijzonder. Tijdens de bijeenkomst is door verschillende sprekers het leven en de werken van Mgr. Poels op beeldende wijze toegelicht. Ook is ruim aandacht besteedt aan de relaties tussen Venray en Heerlen.

De druk bezette bijeenkomst werd georganiseerd door de LGOG Kringen Venray en Parkstad. De eerste exemplaren van het boek werd door Antoine Jacobs, een van de redacteuren, overhandigd aan de deken van Venray, Ed Smeets, die ook een boek voor de zieke Bisschop Harry Smeets in ontvangst nam. Vervolgens kregen gouverneur Emile Roemer, burgemeester van Venray Leontien Kompier, Ron Meijer van het college van Heerlen en de heer Jan Poels uit Antwerpen het boek uitgereikt. De gouverneur, de burgemeester en Ron Meijer dankten de onderzoekers en de organisatie voor het ontvangen van het boek en benadrukten het gedachtegoed van Mgr. Poels: opkomen voor de zwakkeren, rechtvaardigheid en verbinden. Zaken, die toen én nu nog steeds veel aandacht behoeven en waaraan terecht op een bijeenkomst als deze, veel aandacht is geschonken.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem