Sectie Monumenten schrijft geschiedenis

Sectie Monumenten schreef afgelopen zaterdag geschiedenis: ze hielden hun eerste digitale jaarvergadering. Via Teams werden een aantal belangrijke punten besproken. Voor de vergadering kreeg men de vergaderstukken per e-mail toegezonden. Zo werden de leden in de gelegenheid gesteld om hun vragen door te sturen. Zo kon men, ondanks de beperkingen, toch de gemiste vergadering van vorig jaar op geslaagde wijze inhalen.

Aansluitend vond er een interessante lezing van Erik Caris over 800 jaar Munsterkerk. Dit markante rijks monument in Roermond vierde in 2020 het 800-jarig jubileum en was in het excursieprogramma van de Sectie Monumenten opgenomen. Hopelijk kan deze excursie komend jaar alsnog doorgang vinden. In de aanloop naar het 800-jarig wijdingsjubileum van de Munsterkerk in Roermond in 2020 is door een internationale groep wetenschappers onderzoek verricht naar de geschiedenis van de kerk en de abdij. Dit heeft geleid tot vele nieuwe theorieën en inzichten in de bouwgeschiedenis en architectuur, de gebruikte steensoorten, de steenbewerkingsmethoden, de bouwsculptuur, het praalgraf van graaf Gerard en zijn vrouw, de vroege wandschilderingen, de verering van relieken, de liturgische kalender, de in de kerk aanwezige grafzerken, de toevoegingen door Pierre Cuypers en de sloop van de abdij in 1924. Erik Caris is architectuurhistoricus en redacteur van het boek dat naar aanleiding van al deze onderzoeken is verschenen en zal u langs al deze onderwerpen leiden.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem