Opgravingen Raadhuisplein Heerlen

De gemeente Heerlen wil graag de wetenschappelijke kennis over haar Romeins verleden vergroten. Ze wil zo het verhaal van Heerlen, de stad op het kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen, nog completer maken. Met het oog daarop vindt van maandag 14 mei tot en met woensdag 16 mei nieuw archeologisch onderzoek plaats op het Raadhuisplein. Door het graven van proefsleuven kunnen archeologen dan bepalen of hier Romeinse resten te vinden zijn.

Bij een eerder onderzoek in 1931 zijn onder het Raadhuisplein Romeinse muurresten, waaronder een mogelijk tempelcomplex, aangetroffen. Archeologisch vooronderzoek heeft onlangs aangetoond dat het Raadhuisplein na de bouw van het Raadhuis in de jaren veertig ongeroerd is gebleven. Ook zijn er andere structuren in beeld gebracht die mogelijk verwijzen naar Romeinse gebouwen.

U bent van harte welkom om op 14, 15 en/of 16 mei naar het Raadhuisplein te komen en de werkzaamheden ter plekke te volgen. Wie nog meer wil weten over de vondsten op het Raadhuisplein kan op donderdag 17 mei (18.00 – 20.00 uur) en op zaterdag 19 mei (10.00 – 14.00 uur) tijdens de open dagen komen. De archeologen nemen u dan mee de Romeinse geschiedenis in.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem