Kerstwens van de voorzitter

Beste leden en andere belangstellenden,

Het zijn vaak maar een paar woorden waarmee we elkaar aan het einde van het jaar alle goeds toewensen. Maar plotseling zorgde een onbekend virus ervoor dat veel van de in die paar woorden besloten verwachtingen in 2020 opeens niet meer zo vanzelfsprekend waren. Ons aller bewegingsvrijheid werd ingeperkt. Velen werden geconfronteerd met ziekte, het plotselinge verlies van dierbaren of economische en financiële tegenslag. Maar er waren ook voorbeelden van onverwachte solidariteit, nieuwe zakelijke initiatieven en grootschalige inzet van technologie om onze gecompliceerde samenleving draaiende te houden. Inmiddels gloort er hoop dat we deze pandemie in de loop van 2021 onder controle krijgen en kunnen terugkeren naar ‘normaal’.

Dat 2020 geschiedenis schrijft, lijkt tamelijk zeker. Veel minder duidelijk is hoe uiteindelijk het oordeel daarover uitvalt. Blijkt het slechts een van de vele ‘vervelende’ incidenten in de geschiedenis te zijn, of betekent het juist een versnelling van bepaalde maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen? En zijn er misschien lessen uit te trekken? Die effecten op mondiaal, nationaal, regionaal en zelfs lokaal niveau zullen wetenschappers, en zeker ook historici, de komende decennia ongetwijfeld bezig houden. Misschien is dat ook voor een historisch Genootschap een interessante uitdaging voor de toekomst.

Het coronavirus liet ook het Koninklijke Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap niet onberoerd. Juist in deze Kersttijd gaan onze gedachten uit naar leden die zelf of in hun naaste omgeving op enigerlei wijze werden getroffen. Activiteiten werden afgezegd of vonden slechts beperkt doorgang. Juist de deelname daaraan schept een band tussen leden. Onze grote dank gaat daarom uit naar directeur en medewerkers van het Bureau van LGOG alsmede de kring- en sectiebesturen en de diverse commissies die met inzet en improvisatietalent alternatieven bedachten. Maar wij hopen ook voor onze vereniging dat het ‘nieuwe normaal’ spoedig voltooid verleden tijd zal zijn.

Op welke wijze en met welke beperkingen dan ook u dit jaar het Kerstfeest en Nieuwjaar viert, namens bestuur, directeur en medewerkers van het Bureau wens ik u mooie en hoopvolle dagen toe en een gezegend, gelukkig en gezond 2021.

Mr. dr. Th. J(acques) van Rensch
voorzitter Koninklijke Limburgs geschied- en Oudheidkundig Genootschap


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem