Groeiende belangstelling voor de lezingen in het Cuijpershuis

Het bestuur van de kring Gelders Overkwartier van Roermond heeft met genoegen geconstateerd dat de belangstelling voor de maandelijkse lezingen aanzienlijk is toegenomen. Daardoor ontstaat wel een nieuw probleem en dat is de capaciteit van de zaal in het Cuypershuis. Die is immers beperkt tot 90 personen.

Het kringbestuur heeft besloten dat in die gevallen waarin niet alle belangstellenden kunnen worden toegelaten, ernaar gestreefd zal worden om de lezing op een nader tijdstip te herhalen!


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem