De Nieuwe Canon van Limburg

We zijn trots te mogen vermelden dat De Nieuwe Canon van Limburg dit najaar gaat verschijnen. Auteurs met expertise in het erfgoedveld hebben onder redactie van Chris Dols de Canon van Limburg uit 2009 herzien op basis van recente feiten en inzichten, waarbij vensters zijn herschreven, samengevoegd of verwijderd. Het resultaat zijn 54 geïllustreerde vensters, waarvan veertien vensters gloednieuw, met zicht op de geschiedenis van het gebied dat tegenwoordig Limburg heet.

Eind oktober zal De Nieuwe Canon worden gelanceerd op het Truuk Nao Hoes onderwijssymposium. Meer informatie hierover volgt.

Lees ook het artikel over de totstandkoming van de Canon van de hand van Chris Dols en Maurice Heemels in ons recent verschenen jaarboek de Publications: https://platform.openjournals.nl/.../art.../view/19284/21106

De Nieuwe Canon van Limburg kan worden gereserveerd via de website van Boom uitgevers.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem