Collectie Limburgse Iconografie op Server Maastricht University

De Collectie Limburgse Iconografie is een verzameling foto's en negatieven van portretten die worden bewaard in kastelen, landhuizen en musea in Nederlands en Belgisch Limburg. De fotocollectie wordt bewaard bij Bureau LGOG. Momenteel worden de afbeeldingen gedigitaliseerd. Het project is een tweede pilot van de kerngroep LimburgCollectie. Het eerste pilotproject was DRAPO. De informatie van de afbeeldingen, en de afbeeldingen zelf, worden opgeslagen in een database via het online programma Nodegoat, een web-based onderzoeksomgeving waarmee je informatie kunt invoeren, modelleren, visualiseren en publiceren. Joep Leerssen maakte binnen dit programma een speciale database voor de iconografiecollectie. Universiteit Maastricht heeft serverruimte beschikbaar gesteld waarop nu de informatie wordt opgeslagen. Op deze manier wordt deze online collectie duurzaam en toekomstbestendig.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem