Boek 'Eduard Cuypers. Architect met een eigen koers' met korting voor leden LGOG

In april verschijnt het nieuwe boek van Constant van Nispen: Eduard Cuypers. Architect met een eigen koers. De in Roermond geboren en opgegroeide architect Eduard Cuypers, ‘vader van de Amsterdamse School,’ is in Limburg vrijwel onbekend. Eduard was een zoon van Henri, oudste broer van Pierre Cuypers. Geboren in Roermond in 1859, ging hij daar naar de lagere school aan de Hegstraat (nu Lindanusstraat) en doorliep de HBS van het Bisschoppelijk College. In de zomer van 1875 begon hij zijn opleiding in het woon/werkhuis van zijn oom Pierre. Nadat het gezin van Henri het jaar daarop naar Amsterdam was verhuisd, zette Eduard zijn opleiding voort in de bouwloods van het Rijksmuseum. In 1882 vestigde hij zich als architect in Amsterdam en bouwde zijn bureau allengs uit tot een van de grootste van het land; vele nog bestaande door hem ontworpen gebouwen zijn rijks- en gemeentelijke monumenten. In 1909 richtte hij ook een architectenbureau in Batavia op; dit zou het meest productieve bureau van Nederlands-Indië worden. In Roermond opende hij in 1920 een bijkantoor aan de Jesuïetenstraat.

In Limburg bouwde Eduard Cuypers onder meer twee retraitehuizen, Manresa te Venlo en St. Ignatius in Spaubeek, een agentschapskantoor voor de Nederlandsche Bank te Maastricht en Huize Ernst Casimir te Roermond, hij breidde daar het Pensionaat St. Ursula uit en in Heerlen het St. Joseph Ziekenhuis. Zijn plan voor algehele vrijlegging van de Munsterkerk moest het in de Roermondse gemeenteraad in 1924 afleggen tegen dat van zijn neef Joseph.

De prijs van het boek is € 29, -, maar voor Ruradonateurs en leden van LGOG geldt tot 1 april 2021 een speciale prijs van € 25, -. Men kan het boek bestellen door overmaking van € 25, - naar NL44 INGB 0004 4899 40 t.n.v. Uitg. Verloren met vermelding van ‘boek Cuypers RuRa (of LGOG)’ én het volledig adres met postcode en woonplaats. Het boek wordt u na betaling door de uitgever toegezonden. Uitgeverij Verloren heeft als e-mailadres info@verloren.nl .


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem