André van Hasselt: onderwijsinspecteur en jeugdboekenschrijver

Na het eerste portret van schrijver André van Hasselt, waarin Lou Spronck diens Maastrichtse jaren beschreef, verlegt Hannie van Horen-Verhoosel de focus nu naar Van Hasselt als inspecteur van het onderwijs in Vlaanderen en als schrijver en vertaler van jeugdboeken. Over zijn activiteiten als inspecteur verschillen de meningen nogal: door de ene partij werd hij hogelijk geprezen, door de andere verketterd als zou hij ‘een onbevoegd man’ zijn, die ‘als opzichter der Normaalscholen al bitter weinig heeft uitgericht.’ Zijn vertalingen van veelal Duitstalige jeugdboeken in het Frans getuigen van zijn betrokkenheid bij de jeugd, maar de veronachtzaming van het Nederlands die daaruit spreekt, werd hem door de Vlaamsgezinden niet altijd in dank afgenomen.

Lees het literatuurportret hier. Alle literatuurportretten zijn hier te vinden.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem