Zoom-lezing: ‘Midden-paleolithische vindplaatsen bij Maastricht’

19 december 2021

11:00 uur

Online via Zoom

Op zondag 19 december organiseert de Sectie Archeologie een Zoom-lezing over Midden-paleolithische vindplaatsen in de omgeving van Maastricht - 300.000-50.000 jaar geleden, de tijd van de Neanderthaler.

Tussen 1981 en 2008 werden door de universiteiten van Leiden en Leuven, met studenten en vrijwilligers, ongeveer twintig ongestoorde midden-paleolithische vindplaatsen onderzocht in drie lössgroeves bij Maastricht, in de omgeving van de Nederlands-Belgische grens. Het betreft de groeve Maastricht-Belvédère, de groeve Veldwezelt-Hezerwater en de groeve Kesselt-Op de Schans. Hier werden uit tien verschillende vondstniveaus uit de periode van 300.000 tot 50.000 jaar geleden, ongestoorde jachtkampementjes ontdekt die ons een goed beeld geven van de aanwezigheid in de ijstijdperiode van de Neanderthaler in het lösslandschap van Zuid-Limburg. Tijdens deze lezing komt het multidisciplinaire onderzoek aan bod dat hier werd verricht: archeologie, geografie, dateringen, faunaonderzoek en de stratigrafie van de lössafzettingen die hier meer dan tien meter dik zijn.

De lezing wordt gegeven door ir. Jean Pierre de Warrimont, een lid van de sectie archeologie, die bijna dertig jaar lang intensief betrokken was bij het onderzoek van de vindplaatsen. De meeste vindplaatsen zijn ook door hem ontdekt.

U kunt zich aanmelden door vóór 15 december een email te zenden naar: warri009@planet.nl. Dan krijgt u tijdig de link toegestuurd waarop u de Zoom-lezing kunt volgen. Graag uw naam vermelden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit