Symposium Literair Limburg tussen 1880-1940

30 september 2023

10:30 uur

Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo

Entree: € 17,50 (lunch en koffie/thee inbegrepen)

Op zaterdag 30 september 2023 organiseert de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG een symposium, waarbij de literatuur in Limburg in het tijdvak 1880-1940 centraal staat.

“Het echt Hollandsch geluid komt met mijn natuur niet overeen”, een titel die ontleend is aan de bijdrage van Peter Winkels in de Geschiedenis van de literatuur in Limburg (GLL) (2016); het symposium is dan ook bedoeld ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden letterkundige, journalist en leraar, die jarenlang lid was van onze commissie.

Met het symposium wil de Commissie Literatuurgeschiedenis het werk voortzetten dat met de GLL is begonnen. Tijdens een eerdere bijeenkomst in 2019 stonden nog levende Limburgse auteurs en hun visie op de provincie centraal. Nu wordt de schijnwerper gericht op een andere maar ook buitengewoon interessante periode in het letterkundige leven in Limburg. Een periode die zeker overeenkomsten, maar vooral ook verschillen laat zien met wat in hetzelfde tijdvak in de rest van Nederland gebeurde.

Aanmelden
Deelname: € 17,50 per persoon (lunch en koffie/thee inbegrepen).
Inschrijven verloopt via het invullen van het aanmeldformulier en overschrijving van het deelnamegeld op de LGOG bankrekening (te vinden op het formulier). U kunt het aanmeldformulier vinden via deze link.

Programma
Zes sprekers zullen op 30 september hun licht laten schijnen over schrijvers en stromingen die medebepalend waren voor het tijdvak 1880-1940:

1. Jean Frins zal ’s ochtends openen met een lezing over Frans Erens.

2. Ludo Jongen spreekt over Pierre Kemp als verzamelaar van volksverhalen.

3. Lex van den Haterd vertelt over de Limburgse auteurs rond het tijdschrift De Gemeenschap.

Lunchpauze

4. Adri Gorissen bespreekt het Italië van Felix Rutten.

5. Theo Schouw schetst het portret van Jacques Schreurs, hoofdpersoon in zijn recent verschenen biografie;

6. Marita Mathijsen sluit de middag af met een voordracht 'Lezen in Limburg rond 1900'.

Biografie van de sprekers

Jean Frins studeerde Nederlands en Duits. Naast zijn werkzaamheden als docent is hij actief als publicist over onder andere Frans Erens. Tevens verzorgde hij bloemlezingen in de dialecten van de euregio en beheert hij de stichting Os Moddersproak. In 2021 promoveerde hij met de biografie Gendelettre. De vormende jaren van Frans Erens (1857-1893).

Ludo Jongen is medioneerlandicus en was verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde op het gebied van de middeleeuwse letteren tal van artikelen, bloemlezingen, vertalingen en edities, onder andere van de Servaaslegende en de Reis van Sint Brandaan. Ook schreef hij een jeugdboek over Hendrik van Veldeke. Hij is gespecialiseerd in heiligenlevens en legendes. In 2023 verscheen Wonderbaarlijke levens. Patronen in heiligenlevens.

Lex van de Haterd is neerlandicus, zijn specialisme is de literatuur en de kunst van het Interbellum, met name het tijdschrift De Gemeenschap. In 2008 promoveerde hij met De waarheid hooger dan de leus. Over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941. Hij verzorgde diverse uitgaves over kunstverzamelaars zoals Hendrik Wiegersma.

Theo Schouw studeerde Nederlands en culturele antropologie. Hij werkte als journalist op het terrein van gezondheidszorg en reclassering en was docent journalistiek. Hij schreef studieboeken voor het voortgezet onderwijs over de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. Zijn grote belangstelling geldt de priester-dichter in de literatuur. In 2022 publiceerde hij de biografie Witte raaf onder zwarte kraaien: Jacques Schreurs (1893-1966), de laatste priester-dichter.

Adri Gorissen is schrijver en journalist, hij werkte onder andere voor De Limburger. Hij publiceerde over het cultuurhistorische verleden van Venlo en omgeving en is verbonden aan het cultuurhistorische tijdschrift De Buun. Hij schreef de biografie Mathias Kemp, een leven voor Limburg, en boeken over Marie Koenen en Felix Rutten: De abdis en de zwerver en Een Noorse liefde. In 2007 verscheen van zijn hand het naslagwerk Limburgs literatuur lexicon.

Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de UvA. Zij heeft talloze publicaties op haar naam staan over de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw, met name over de mentaliteits- en leesgeschiedenis van die periode. Tot haar bekendste werken horen Naar de letter. Handboek editiewetenschap, de biografie Jacob van Lennep, een bezielde schavuit en De geest van de dichter, een bundel gefingeerde interviews met negentiende-eeuwse schrijvers. In 2021 verscheen L - de lezer van de 19de eeuw.

De volledige uitnodiging voor het symposium kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit