Symposium ''Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden''

15 juli 2022

13:00 uur

Paterskerk (Biest 43 6001 AP Weert)

Entree: Leden: gratis, niet-leden € 10,-

Op vrijdag 15 juli 2022 organiseert de LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Aldenborgh’ een symposium over industrie en ondernemers in Weert.

Programma

  • 13:00 uur: Inloop en koffie + boekentafel
  • 13:25 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van COOL, Ernst Homburg
  • 13:30 uur: Theo Schers: Nijver aan water en spoor
  • 13:55 uur: John Caris: Drieluik Drukkerij Emmanuel Smeets
  • 14:20 uur: Bert van Laer: Brouwerijen in het Weerterland
  • 14:45 uur: koffie/ thee pauze + boekentafel
  • 15:10 uur: Jos Engelen: Pijpenfabriek Trumm-Bergmans in Weert en de oven: Industriëel Archeologisch Monument
  • 15:35 uur: Eric van Royen: Bouwonderneming Wilma: het levenswerk van Harrie Maas
  • 16:00 uur: slotdiscussie en borrel (bij aankomst ontvangt ieder 1,5 munt voor de consumptie na afloop).

Praktische informatie

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 10,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL13 INGB 0001 0378 80 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: "Symposium COOL".

Aanmelden kan tot en met 8 juli via dit aanmeldformulier. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling.
Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl
Voor last-minute vragen op de ochtend van 15 juli, bel 06-2709 4532.

Er is extra parkeerruimte beschikbaar op het naastgelegen terrein van het Franciscus Huis Weert, Biest 43A, 6001 AP Weert.

De volledige uitnodiging over het symposium is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit