Spanningen in Limburg door hardnekkige Franse wetgeving

11 juni 2019

20:00 uur

Parochiehuis Gulpen, Kapelaan Pendersplein 10, 6271BV Gulpen

Entree: Vrije gave

Kring Valkenburg en Heuvelland organiseert i.s.m. de Heemkundevereniging Galopia van Gulpen op dinsdag 11 juni een lezing door Kees Schaapveld over 'De conflicten rond kerkelijke wetgeving van Napoleon in Limburg'.

Nadat Noord- en Zuid-Nederland in 1815 in één koninkrijk waren verenigd, bepaalde de nieuwe Nederlandse grondwet dat Franse wetgeving geldig bleef tot daarover nader werd beslist. In 1801 hadden de paus en Napoleon een concordaat gesloten, dat werd uitgewerkt in een hele reeks wetten en decreten over de verhouding tussen de staat en de Rooms-Katholieke kerk. Het decreet van 1809 regelde in detail de bemoeienis van de overheid met de kerkfabrieken, waaronder de verplichting van gemeenten om de kerkfabrieken, waar nodig, financieel te ondersteunen.

Na 1815 waren er verschillende politieke ontwikkelingen die de verhouding tussen staat en kerk beïnvloedden, zoals de Belgische afscheiding en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Het decreet van 1809 bleef echter geldig, maar alleen in Limburg. Het lukte pas in 1876 om het decreet buiten werking te stellen. Dat ging in Limburg met veel politieke spanningen gepaard...

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit