Ooijen-Wanssum: parel van de Maasvallei

16 april 2018

19:30 - 21:30 uur

Pand Odeon, Hoenderstraat 10-12 te Venray

Terwijl de civiele werkzaamheden zijn gestart, wordt er tegelijkertijd nog steeds archeologisch onderzoek gedaan in wat zonder twijfel tot de mooiste stukjes rivierengebied van Nederland behoort: plangebied Ooijen–Wanssum.

In een lezing voor Kring Venray op maandag 16 april presenteert René Isarin, adviseur archeologie en landschap van project Ooijen-Wanssum wat de laatste jaren allemaal aan kennis is vergaard. Daartoe behoren de zeer bijzondere vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum, aangetroffen op de oude oeverwal van de Maas tussen Blitterswijck en Broekhuizenvorst. Locaties waar vroegere bewoners decennia lang hun vuurstenen gereedschappen fabriceerden.

Ook schenkt hij aandacht aan het ontstaan van het bijzondere rivierenlandschap en wat daar nu nog van te zien is. Een verhaal over een vlechtende en een meanderende Maas, soms eroderend, soms de brenger van zand en grind. Een verhaal ook over de bewegingen in de aardkorst, de wind en uiteraard de onvermijdelijke mens.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit