Ondertekening bruikleenovereenkomsten

Sinds de oprichting in 1863 heeft het LGOG zich toegelegd op het verzamelen van (kunst)historische en archeologische voorwerpen, kaarten, prenten en boeken betreffende Limburg.

Vanaf 1968 is een groot deel van deze collectie in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht. In de loop van tijd heeft dat museum uit de collecties van het LGOG onderbruiklenen gegeven aan het Limburgs Museum (historische collectie) te Venlo en aan het Centre Céramique (Limburgensia, archeologica, munten en penningen) te Maastricht. Andere collecties van LGOG waren reeds eerder ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (kaarten en prenten) en bij de Stadsbibliotheek Maastricht (Limburgensia). In het Bonnefantenmuseum is thans nog alleen de kunsthistorische collectie (schilderijen, sculpturen, zilverwerk etc.) van LGOG te bewonderen.

De afgelopen jaren zijn de eigen collecties opnieuw geïnventariseerd. Ook zijn nieuwe bruikleenovereenkomsten met de bruikleennemers opgesteld. Deze nieuwe bruikleenovereenkomsten zullen op zaterdag 27 oktober worden ondertekend. Elke instelling zal haar LGOG-collectie daarbij nader introduceren. Belangstellenden zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit