Middeleeuwse steden en stadsrechten

13 december 2018

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard

Op donderdag 13 december vertelt Hans van Hall voor Kring De Westelijke Mijnstreek over middeleeuwse steden in de huidige provincie Limburg.

Een combinatie van factoren bepaalt of we kunnen spreken van een middeleeuwse stad of niet. Duidelijk zal worden dat de tijd waarin steden in onze streken in de Middeleeuwen opkwamen, een periode van liefst zes eeuwen bestrijkt, van 900 tot 1500. En dat in die periode telkens andere stadsvormen opkwamen. Met name Duits onderzoek wordt daarbij toegepast. Wat is bijvoorbeeld een Moederstad en wat een Minderstadt?

Limburg kent meer middeleeuwse steden dan lange tijd is gedacht. In 2005 waren dat er volgens een landelijk overzicht veertien. De spreker zal aantonen dat het er zeker zeventien zijn, waarbij van meet af aan mislukte steden niet zijn meegeteld. Uiteraard komt ook de stad Sittard aan bod.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit