Lezingen Maasband en het Maasbandproject

3 mei 2023

19:30 uur

MFC de Grous, Heerstraat-Centrum 38, 6171 HW te Stein

Entree: gratis

Let op: voor deze activiteit is de locatie gewijzigd.
De locatie voor de lezingen is:

MFC De Grous
Heerstraat Centrum 38
6171 HW STEIN

In vier verschillende lezingen neemt het MaasBandProject u mee naar het bijzondere plaatsje Maasband aan de Maas in de gemeente Stein.

Het MaasBandProject (www.MaasBandproject.nl) organiseert deze lezingen in samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein, de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG en de LGOG sectie archeologie. De lezingen, waarvoor u vanuit de sectie Archeologie mogelijk al eerder een uitnodiging heeft ontvangen, gaan onder andere over de voorlopige bevindingen van de veldonderzoeken die in 2022 nabij Maasband zijn uitgevoerd. Maar ook over de cultuurhistorie van het Maasdal en over het befaamde Vikingenkamp aan de Maas.

Data en onderwerpen:

Woensdag 25 januari: spreekt Guus Peters over ‘’Historische ontwikkelingen van de Maasvallei’’. Hij neemt u mee naar het landschap, het gebruik en de bewoning van de Maasvallei door de eeuwen heen.

Woensdag 1 maart: geven Wil Klarenaar, Danny Lemmens en Rob Paulussen uitleg over Het MaasBandProject, het meerjarig project dat vanuit een burgerinitiatief naar historisch, geologisch en archeologisch onderzoek van het landschap rondom Maasband leidt. Een introductie over het tot stand komen van het onderzoek in de omgeving van Maasband. Hiervoor zijn na een gedegen bureauonderzoek een 20-tal onderzoek locaties geselecteerd. Deze geven aandacht aan de dynamiek van de Maas en de rol van de mens in het historische landschap rondom Maasband.

Woensdag 12 april: nemen Rob Paulussen, Wil Klarenaar en Wim Hendrix je mee naar de eerste resultaten van de reeds verrichte veldonderzoeken. In deze presentatie maakt u kennis met de voorlopige geologische en archeologische resultaten in het gebied van de toekomstige hoogwatergeul bij Maasband.

woensdag 3 mei: spreekt Bart Van den Bossche inzake Hasloa, de zoektocht naar het winterkamp van de Vikingen langs de Maas. In deze lezing neemt Bart u mee naar de locatie van het winterkamp, dat betrokken werd door het Grote Leger aan de Maas in 881- 882, dat in onze streken moet hebben gelegen. Een aantal recente ontwikkelingen werpt een geheel nieuw licht op deze zaak, waarbij verscheidene directe en indirecte elementen in de richting van de omgeving van Maasband wijzen. Deze voordracht tracht op een bevattelijke manier een overzicht te bieden van deze zoektocht en ze te koppelen aan de reeds gekende elementen.

Aanmelden kan via deze link.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit