Lezingen “De eerste mensen in de Lage Landen”

30 september 2023

13:30 uur

Limburgs Museum Venlo, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo

Entree: leden gratis; niet-leden €3,-

Op zaterdag 30 september organiseert de LGOG sectie Archeologie in samenwerking met Heemkunde Vereniging Maas en Swalmdal een tweetal lezingen, verzorgd door Gerrit Dusseldorp en Yannick Raczynski-Henk over hun boek “De eerste mensen in de Lage Landen”.

De lezingen

Deel I/ Yannick Raczynski-Henk:

Titel lezing: Drie miljoen jaar vuursteenbewerking in drie kwartier.

Stel je het moment voor waarop de eerste mensachtige geïrriteerd naar de steen in zijn hand kijkt omdat hij niet tevreden is met de ergonomische kwaliteiten ervan, en dan in een helder moment een andere steen pakt om de eerste daarmee aan te passen tot iets dat zijn tevredenheid wel kan wegdragen.

Dat moment is één van de belangrijkste momenten in de evolutie van onze soort, onze materiële cultuur en in het veroorzaken van mobiele telefoons en global warming.

In 45 minuten neemt Yannick u mee langs drie miljoen jaar technologische ontwikkeling die begint met eenvoudige, maar functionele chopping tools, langs de vuistbijlen waarnaar de tentoonstelling is genoemd, en die culmineert in de meest fantastische, en fantastisch onhandige laurierbladspitsen uit het Solutréen. Daarna kalmeert het allemaal weer een beetje, en vallen onze voorgangers terug op oudere technieken, met de veel praktischer uitgevoerde geslepen bijlen uit het Neolithicum.

Praten over stenen werktuigen is één ding, de bekijken, voelen en vasthouden wat anders. Een aantal artefacten zullen Yannick live vergezellen en in de zaal aanwezig

Deel II / Dr. Gerrit Dusseldorp:

Titel Lezing: Een Nobelprijs voor Neanderthalers; wat hebben we aan Neanderthaler DNA?

Neanderthalers halen nog best vaak de krant. Niet slecht voor mensen die 40.000 jaar geleden verdwenen. De reden achter veel recente nieuwsberichten over de vroege prehistorie is een revolutie die zich in de bio-antropologie en prehistorische archeologie afspeelt. Die revolutie is het gevolg van de steeds uitbreidende toepassingsmogelijkheden van de analyse van “ancient DNA”. Waardoor de pionier van dit Neanderthaler-DNA onderzoek vorig jaar de Nobelprijs voor de Geneeskunde won.

Gerrit gaat in op de nieuwe inzichten over onze verwantschap met Neanderthalers in het licht van het DNA onderzoek. Hij laat daarnaast zien hoe de archeologie van de oude steentijd en de analyse van “ancient DNA” elkaar kunnen versterken.

De sprekers
Gerrit Dusseldorp en Yannick Raczynski-Henk zijn archeologen en hebben in Leiden hun opleiding genoten en hebben inmiddels in de vakwereld van de oude steentijd hun naam gemaakt. Ieder op eigen aandachtsvelden en kennisspecialisaties. Gerrit Dusseldorp richt zich daarbij met name op het gedrag van jager-verzamelaars. Yannick Raczynski-Henk richt zich op de vroegste geschiedenis van de mens. Beiden zijn bevlogen wetenschappers die ook in staat zijn om een breed publiek mee te nemen in dit bijzondere deel van de menselijke geschiedenis. De sprekers zijn de auteurs van het boek “De eerste mensen in de Lage Landen”. Dit boek zal te koop worden aangeboden bij het evenement.

Praktische informatie

Kosten: Leden LGOG en Heemkunde vereniging Maas en Swalmdal zijn gratis. Niet leden betalen €3,- gelieve dit bedrag over te maken op rekening NL 61RABO0105312827 ten name van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal o.v.v. “Lezing Limburgs Museum”. Opgave en betaling dient te geschieden vóór 20 september.

De aanmelding en betaling voor het bijwonen van de lezingen dient te geschieden voor 20 september 2023 en wel via deze link. Of door een mailtje te sturen naar almar123@xs4all.nl

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit