Lezing: ‘Spanning aan de grens 1933 - 1940 en het verraad van 10 mei in Gennep en Heumen’

25 april 2024

19:30 uur

Zaal Pica Mare, Picardie 36 6591 JE Gennep

Entree: Leden: gratis, niet-leden: € 5,-

Op donderdag 25 april organiseert Kring Maas & Niers een lezing ‘Spanning aan de grens 1933 - 1940 en het verraad van 10
mei in Gennep en Heumen’.

De lezing

In de opmaat tot de Tweede Wereldoorlog veranderden geleidelijk de gangbare verhoudingen tussen de bewoners aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Over deze jaren voorafgaande aan WO II houdt Dr. Jan Brauer een lezing op donderdag 25 april. In de Noord-Limburgse grensstreek kennen de Nederlandse en Duitse buren elkaar goed. Ze verstaan elkaars dialect en al vele jaren is er druk dagelijks grensverkeer voor werk, familiebezoek
én een beetje smokkel. Dat hoort nu eenmaal bij het leven aan de grens. Vanaf 1933 worden de onderlinge verhoudingen snel killer door het opstomende Derde Rijk: Nazi-propaganda, vluchtelingen en Gestapo-spionnen passeren de grens.

Grenshistoricus Jan Brauer (Belfeld 1956) promoveerde in 2022 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Over de grens. De sociaal-politieke dynamiek in de Nederlands-Duitse grensregio’s 1930-1940 (Hilversum 2022). In deze lezing schetst hij hoe ook in onze regio het lokale grensverkeer in rap tempo politiseerde als prelude op de Duitse bezetting ’40-’45. Ook reconstrueert hij het opzienbarende verraad van 10 mei 1940, toen NSB-ers uit Kleef en Goch bij Heumen en Gennep werden ingezet door het Duitse leger. Hij opent Duitse en Nederlandse archieven en toont bijzondere documenten over die roerige jaren.

Bij de komende activiteiten van de Historische Kring zult u vaker het thema WO II tegen komen, omdat de jaren 2024 en 2025 herdenkingsjaren zijn van oorlog, evacuatie en bevrijding.

Praktische informatie

Wilt u zich even aanmelden als u deze lezing wilt bijwonen op lgog.maasenniers@gmail.com graag voor 22 april. Iedereen is van harte welkom.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit