Lezing over Bouwen in het Land zonder Grenzen van de 18de eeuw

20 februari 2024

20:00 uur

Parochiehuis Gulpen, Kapelaan Pendersplein 10, 6271 BV Gulpen

Entree: vrije gave

In samenwerking met de Heemkundevereniging Galopia organiseert LGOG Kring Valkenburg & Heuvelland op dinsdag 20 februari een lezing door Frank Hovens over de relatie van bouwmeesters en adellijke opdrachtgevers in het Zuid-Limburg van de achttiende eeuw. Speelden staatkundige grenzen een rol, of kon je spreken van ‘archtitectes sans frontières’?

De lezing
Na anderhalve eeuw van oorlog en andere misère brak in 1713 met de Vrede van Utrecht voor ‘Limburg’ een lange periode aan van relatieve rust, economisch herstel en culturele bloei. Dit nieuwe elan vond zijn expressie in de (her)bouw van kerken, kloosters, burgerhuizen en kastelen. Een groot deel van de monumenten in Limburg stamt uit de achttiende eeuw.

Vóór de inlijving door de Franse Republiek in 1795 was het grondgebied van de huidige provincie Limburg en aangrenzende regio’s een staatkundige lappendeken. In de achttiende eeuw was de territoriale versnippering nog groter dan in de eeuwen daarvoor. Toch wordt die periode verheerlijkt als een tijd dat grenzen geen rol speelden. Onze voorouders zouden in een Land zonder Grenzen hebben gewoond. Staatkundige grenzen zouden geen belemmering hebben gevormd voor het persoonlijke, economische en culturele verkeer.

Klopt dit beeld? Deze vraag stelt Frank Hovens zich in zijn lezing waarin het ‘adellijke bouwen’ in de achttiende eeuw in Zuid-Limburg centraal staat. Dit doet hij aan de hand van een aantal voorbeelden, waaronder Kasteel Neubourg in Gulpen (afbeelding).

Tegen de achtergrond van de vraag of de staatkundige grenzen voor de bouwpraktijk van de achttiende eeuw een factor van betekenis vormden, wordt speciaal aandacht geschonken aan de plaats van herkomst van de opdrachtgevers, architecten en handwerkslieden.

De spreker
Frank Hovens (Geleen, 1961) heeft Sociale Geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is hij verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Regelmatig verschijnen er boeken en artikelen van zijn hand.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit