Lezing door Peter te Poel over Uniek Roermonds Erfgoed…..terug naar huis

6 november 2023

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72, 6041 LN Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden €2.5-

U bent van harte uitgenodigd op maandag 6 november voor de door het LGOG Kringbestuur Roermond in samenwerking met de Stichting Rura georganiseerde lezing “Uniek Roermonds Erfgoed…..terug naar huis”.

Na ruim 55 jaar keren zes grote schilderijen (hoogte ca. 175 cm) van de Vier Evangelisten en Petrus en Paulus weer in volle glorie terug naar de stad, waarvoor de kunstwerken speciaal zijn vervaardigd. De zes levensgrote doeken leden sedert 1968 een verborgen bestaan in de depots van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Door de vrij slechte toestand was hun hoge artistieke peil lange tijd onopgemerkt gebleven. Tijdens een restauratie in de afgelopen jaren door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht en een uitgebreide kunsthistorische studie legden de kunstwerken geleidelijk hun bijzonder fraaie ware gezicht bloot.

Maar de Vier Evangelisten en Petrus en Paulus bezitten nog een belangrijke andere meerwaarde. Bronnen- en literatuuronderzoek bracht aan het licht, dat bisschop Sanguessa van Roermond in 1724 de zes schilderijen voor het (vroegere) Bisschoppelijk Paleis aan de Pollartstraat in Roermond hoogst persoonlijk in bestelling gaf bij kunstenaar Zeger Jacob van Helmont in Brussel. Daarmee tonen de zes kunstwerken de unieke cultuurhistorische verbondenheid aan met het rijke verleden van bisschopsstad Roermond.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of u een introducé (een niet-LGOG lid of niet-RURA donateur) meebrengt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit