Lezing door Jaap Fleurkens ‘Tussen Den Haag en Parijs. Venlo in de Franse tijd, 1780-1800’

12 juni 2023

20:00 uur

Gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo

Entree: leden gratis; niet-leden € 7,-

Op maandag 12 juni organiseert Kring Venlo de lezing 'Tussen Den Haag en Parijs. Venlo in de Franse Tijd, 1780-1800' door Jaap Fleurkens.

De lezing
De periode 1780-1800 is in de Nederlandse geschiedschrijving vaak onderbelicht gebleven. Onderzoek naar de Napoleontische geschiedenis is er legio te vinden, in tegenstelling tot de Franse tijd hiervoor. In noordwest Europa was het op politiek vlak erg onrustig. In de Nederlandse Republiek werd er tussen Prinsgezinden en Oranjegezinden gestreden om politieke invloed, in de Zuidelijke Nederlanden brak een revolutie uit tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II en ook in Frankrijk brak een alles veranderende revolutie uit, waarbij men de basis zou leggen voor de moderne staatsinrichting.

Venlo kreeg in eerste instantie niet veel te maken met deze ontwikkelingen. Vanaf 1792 raakten de Franse revolutionairen in oorlog met half Europa, waarbij de Zuidelijke Nederlanden het strijdtoneel vormden. De oorlog raakte ook Venlo, die tot tweemaal toe werd belegerd met alle gevolgen van dien. De tweede belegering eind 1793 werd Venlo fataal en de stad viel in Franse handen. Venlo werd onderdeel van de grote, centralistische Franse eenheidsstaat.

De grootste veranderingen werden echter gevoeld op religieus gebied. Vanaf het begin hadden de Franse revolutionairen verschillende maatregelen tegen de katholieke kerk ingevoerd. Kerkelijke gronden en bezittingen werden geconfisqueerd en de geestelijken werden verhinderd in hun werk. Langzaamaan werden ook de Venlonaren lastig gevallen met deze veranderingen en kwam uiteindelijk het religieuze leven kortstondig stil te liggen.

Tijdens deze turbulente periode hield pastoor Johannus van Postel een stadskroniek bij waarin hij schreef over de gebeurtenissen in de stad. Deze bron is uniek en zeer waardevol voor de geschiedenis van Venlo in deze periode. In de lezing staat deze bron centraal en wordt aandacht besteed aan de veranderingen die de Venlose samenleving doormaakte.

De spreker
Jaap Fleurkens is recentelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met een master 'Politics, Culture and National Identities, 1789 to present'. Tijdens zijn studiejaren heeft hij een interesse ontwikkeld voor de geschiedenis van de Franse Revolutie en de gevolgen hiervan in Nederland. Voor zijn masterscriptie onderzocht Jaap de kroniek van de Venlose pastoor Johannus van Postel. Met nieuwe inzichten op het bestuderen van kronieken werpt hij nieuw licht op deze unieke Venlose bron en op een onderbelicht tijdperk in de Venlose geschiedschrijving.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit