Lezing door Hein van der Bruggen over Louis Raemaekers

Op maandag 11 maart organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond i.s.m. Stichting Rura een lezing over Louis Raemaekers.

Een tiental jaren geleden werd de Stichting Louis Raemaekers opgericht. Het doel was het vestigen van de aandacht op leven en werk van Louis Raemaekers, geboren in 1869 in Roermond en wereldberoemd tijdens de Eerste Wereldoorlog en de twee decennia daarna. Voorafgaand aan die oprichting was de naam van Raemaekers nauwelijks nog bekend. En dat terwijl hij een enorme hoeveelheid politieke tekeningen heeft nagelaten en tijdens en na de Eerste Wereldoorlog een grote mondiale populariteit had.

De stichting is begonnen met te inventariseren wat er aan (archief-) materiaal beschikbaar is. Na een uitgebreid onderzoek in de Verenigde Staten en het stelselmatig verzamelen van artikelen en boeken van en over Raemaekers, is een enorme hoeveelheid verzameld. Veel daarvan is te vinden op de website www.louisraemaekers.com.

In de lezing wordt een levensloop geschetst van Louis Raemaekers en worden enkele van zijn tekeningen getoond.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit