Lezing ‘De Wederopbouw in onze Mijnstreek na de Tweede Wereldoorlog’

Op vrijdag 29 oktober om 15:00 uur kunt u komen luisteren naar de lezing De Wederopbouw in onze Mijnstreek na de Tweede Wereldoorlog door Sjef Maas.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was er geen bouwmateriaal beschikbaar, zelfs werkkleding voor de bouwvakkers was (nog) niet te krijgen. Ondanks alle ontberingen moest er stevig aangepakt worden om ons berooide land er bovenop te helpen. Krasse besluiten werden door onze regering (nog in ballingschap in Londen) genomen om de (vooral economische) motor in ons land weer op gang te brengen. Landelijk, maar ook in onze regio werd er stevig gebouwd. Zowel door woningverenigingen, gemeenten en (ten dele) ook door de mijnondernemingen. Deze lezing schenkt aandacht aan dit onderwerp. Ook zullen enkele typische woningen, die meteen na de oorlog gebouwd werden, getoond worden.

Mijnbouwhistoricus Sjef Maas Heeft als bedrijfsarchivaris gewerkt bij de NCIV, de koepel voor Woningcorporaties. Tijdens zijn werkzame leven en ook daarna heeft hij vele publicaties geschreven over volkshuisvestelijke aspecten en de historie van de voormalige Limburgse Mijnindustrie.

In verband met de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u zich van tevoren aan te melden bij de voorzitter van onze Kring Rob Pernot alleen via e-mail: pernot-props@hetnet.nl.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit