Lezing 'De relaties tussen de 'Roermondse Passietafel' en contemporaine boekverluchting'

Op maandag 20 juni organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond in samenwerking met de Stichting Rura de lezing Passie in context. De relaties tussen de 'Roermondse Passietafel' en contemporaine boekverluchting door rob Dückers. Rob Dückers (1972) is als Executive Director en docent kunstgeschiedenis verbonden aan Emerson College European Center, de Europese campus van het Amerikaanse Emerson College (Boston, MA), gevestigd op het kasteel van Well. Hij werkte mee aan diverse tentoonstellingen over boekverluchting (Rijksmuseum, Museum Het Valkhof, Museum Huis Bergh) en publiceert geregeld op dit gebied.

De lezing

Hoewel al sinds 1880 niet meer in Roermond bewaard, vormt de zogeheten 'Roermondse Passietafel', een altaarstuk met 18 taferelen uit het leven van Christus, een hoogtepunt in de canon van de laatmiddeleeuwse schilderkunst in onze contreien. Het is een van de oudste bewaard gebleven paneelschilderingen uit Nederland.

Decennia geleden al wezen kunsthistorici op invloeden vanuit de Keulse en Vlaamse paneelschilderkunst in de Roermondse Passietafel. Echter, vanwege een nogal traditionele benadering, waarbij paneelschilderkunst enkel met paneelschilderkunst werd vergeleken, zijn andere invloeden die aantoonbaar in het paneel te vinden zijn niet of nauwelijks onderkend.

In de lezing spreekt Rob met name over de invloed die de boekverluchting op de Roermondse Passietafel heeft gehad, zowel in technisch als in iconografisch opzicht. Daarnaast gaat hij op zoek naar verklaringen voor deze invloed.

Praktische informatie

In de Kloosterzaal van de Oranjerie is slechts plaats voor 73 personen. Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden via een email naar info@lgog-roermond.nl (met vermelding of u iemand meeneemt). Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld een bevestiging.


Vorige activiteit | Volgende activiteit