Lezing De Nederlandse, en vooral de Limburgse dokter, in de 19e eeuw door Rob Fens en Christian Kerckhoffs

11 april 2024

19:30 uur

Odasingel 90, Sittard

LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek nodigt u van harte uit voor de lezing 'De Nederlandse, en vooral de Limburgse dokter, in de negentiende eeuw door Rob Fens en Christian Kerckhoffs' op donderdag 11 april.

De lezing

Bij aanvang van de negentiende eeuw wordt de dokter maatschappelijk breed gepercipieerd als een ‘duurbetaalde prutser’, maar tegen het begin van de twintigste eeuw is de dokter, volgens bijvoorbeeld Jan Romein, de ‘nieuwe priester’ geworden.

Het vigerende beeld van de eigentijdse dokter is steeds de resultante van de, in de samenleving veranderende beroepsreputatie, en daarmee context- en cultuurhistorisch bepaald. Het is ten eerste zaak die, veranderende, context te schetsen. Wat was het grotere kader waarbinnen dat beeld van de dokter tot stand kwam? En om welke veranderingen in, vooral (medische) wetenschap en samenleving, ging het eigenlijk?

Ten tweede is nodig te onderzoeken in hoeverre zich achter het beeld van de negentiende-eeuwse medicus een reconstrueerbare werkelijkheid verschuilt? Dat begint met de vraag of we eigenlijk wel van dé medicus zonder meer kunnen spreken? Het behelst de vraag hoeveel medici in die eeuw actief waren, maar het gaat vooral om de vraag wie de geïdentificeerde negentiende-eeuwse medicus was? Bij de beantwoording van die laatste vraag maken we gebruik van de zogenaamde prosopografische methode, en bij grote aantallen dus in wezen van de statistiek. Tegelijk proberen we de individuele dokter niet uit het oog te verliezen. Het is immers alleen aan de hand daarvan dat we de kwantitatieve data kunnen illustreren en nuanceren.

In het kader van deze lezing richten we tenslotte de vraag op de situatie in Limburg. Hoeveel, waar en welke dokters waren daar actief. Wie waren zij en wat deden zij, op zichzelf, én in vergelijking met de overige Nederlandse dokters?

De lezing wordt verzorgd door jurist, historicus en filosoof Rob Fens en voormalige universitair docent en statisticus Christian Kerckhoffs.

U kunt zich aanmelden via deze link.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit