Lezing ‘750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg’

7 februari 2022

19:30 uur

Paterskerk (Biest 43, Weert)

Op maandag 7 februari organiseert Kring Weert de lezing 750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg door mr. Hein van der Bruggen. Hein van der Bruggen is voormalig advocaat en zeer gefascineerd door het Joodse verleden in Limburg. Op 28 oktober 2021 verdedigde hij met succes zijn proefschrift Aspecten van Joods leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018 aan de universiteit Leiden.

In Roermond en Midden-Limburg hebben nooit spectaculair veel Joden gewoond. Pas na de komst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 kwamen er voor het eerst grotere groepen Joden voor langere tijd of zelfs definitief in de stad wonen. De 19e eeuw is de eeuw van het opkomend nationalisme en het antisemitisme. Het anti-judaïsme van de Europese christelijke wereld ging, nadat de Joden tijdens de Franse Revolutie gelijke burgerrechten hadden verkregen, in veel landen over in een fellere vorm van Jodenhaat, antisemitisme. Dwaze rassentheorieën kwamen de religieuze gevoelens van afkeer- en haat versterken. De opgeklopte nationalistische gevoelens in Europa hebben geleid tot de Eerste Wereldoorlog, ‘die Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts’. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah zijn daarvan de onvermijdelijke gevolgen geweest. Hoe verging het de Joden in Roermond tijdens die ontwikkelingen van globaal anderhalve eeuw? En hoe ontstond en uitte het antisemitisme zich?

Uiteraard dienen voor het bijwonen van de lezing de coronamaatregelen in acht te worden genomen. Voor de veiligheid van u en uw medebezoekers vragen wij u dan ook de geldende coronamaatregelen op te volgen. Dit betekent onder meer dat u ter controle een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen. Vergeet dat dus niet op papier of op uw telefoon mee te nemen.

Bekijk de volledige uitnodiging hier.


Vorige activiteit | Volgende activiteit