LGOG Kring Venray ledenvergadering en lezingen in het kader van de tentoonstelling ‘Parels en Pronkstukken’

18 maart 2024

19:00 uur

Auditorium Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van LGOG Kring Venray op maandag 18 maart.

De vergadering start om 19.00. Na de ledenvergadering volgt een korte pauze. Om 20.00 uur zal de bijeenkomst worden voortgezet met twee lezingen, die beide verband houden met de tentoonstelling ‘Parels en Pronkstukken’ in het Venrays Museum. Jan Strijbos zal vertellen over de crash van een Halifax bommenwerper van de RAF op 21 juni 1943 in Klein-Oirlo en over de piloot William (‘Bill’) Hickson. Vervolgens zal Theo Zegers een lezing verzorgen over de werkzaamheden van de Stichting Loobeek in Merselo.

Agenda ledenvergadering

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergaderingen op 20 maart 2023 en 18 september 2023.
  4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring in het jaar 2023.
  5. Het financiële verslag over 2023 en de begroting voor 2024.
  6. Het verslag van de kascontrolecommissie over de jaarstukken van 2023.
  7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor2024.
  8. Bestuur – Ontwikkelingen.
  9. Eerbetoon.
  10. Rondvraag en sluiting

Via de volgende links vindt u het jaarverslag, de notulen van de vergaderingen van afgelopen maart 2023 en september 2023.

I.v.m. het door de brandweer gemaximaliseerde aantal bezoekers worden belangstellenden verzocht zich aan te melden bij de secretaris van Kring Venray. Dat kan via een e-mail naar: secretaris.lgog.venray@ziggo.nl.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit