Jaarvergadering & lezing over Maasheggen

8 maart 2018

19:30 - 22:00 uur

Zaal De Pub, St. Janstraat 48 te Ottersum

Entree: gratis voor leden van LGOG / € 3 voor niet-leden

Het bestuur van de Historische Kring Maas en Niers nodigt u uit deel te nemen aan de jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 8 maart a.s. aanvang 19.30u. Na afloop van de vergadering is er een korte pauze. Het programma wordt voortgezet met een lezing door de heer Marius Grutters.

Het eeuwenoude heggenlandschap van de Maasheggen is uniek in Nederland. Nergens anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor. Door hun eeuwenoude functie van veekering ontstond hier een landschap met een rijke natuur. De oude functie heeft het in het midden van de vorige eeuw verloren door de komst van prikkeldraad, maar daarvoor zijn nieuwe functies in de plaats gekomen. De huidige waarde van het Maasheggengebied rust op drie pijlers die nauw met elkaar vervlochten zijn, namelijk cultuurhistorie, natuur en landschap. Door het traditionele beheer ontstond hier een dicht netwerk van honderden kilometers brede soortenrijke heggen die duizenden kleine bloemrijke graslandjes omzoomden. Hierin ontwikkelden zich bijzondere leefgebieden voor flora en fauna en ontstond er een fraai heggenlandschap.

Tijdens de lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De geschiedenis van het heggenvlechten
  • Monumenten in de Limburgse Maasheggen
  • Oorspronkelijke functies van gevlochten heggen
  • Huidige functies van heggen
  • Flora en fauna in de Maasheggen
  • Vlechtmethodes in o.a. Limburg

Bekijk hier de volledige uitnodiging voor de jaarvergadering en lezing >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit