In de voetsporen van Mgr. dr. Henri Poels (1868 – 1948) Deel I, Venray

8 september 2018

08:00 - 19:30 uur

Diverse locaties in Venray

Entree: Bij gebruikmaking van de aangeboden bus zijn de kosten €30,- voor leden LGOG en niet-leden €35,-

Op zaterdag 8 september vindt de eerste activiteit van het drieluik “In de voetsporen van Mgr. dr. Henri Poels" plaats. Deel 1 van het drieluik bestaat uit een excursie naar Venray, de geboorteplaats van Henri Poels.

Poels is een bekend figuur uit de Limburgse geschiedenis. Hij was priester, theoloog/exegeet en intellectueel. Poels werd in 1910 benoemd tot aalmoezenier van sociale werken in de door socialisme en ontkerstening bedreigde katholieke mijnstreek. Via de sociale zielzorg zette hij zich in voor economische en sociale verbeteringen. Poels was niet alleen een tegenstander van het onkerkelijke en deels antikerkelijke socialisme, maar ook van het liberalisme. Dat had juist voor de enorme verpaupering van de industriearbeiders gezorgd.

Poels was een exponent van de katholieke sociale leer die een harmonie nastreefde tussen werkgevers en werknemers. Hij was intensief betrokken bij de organisatie van tal van katholieke organisaties o.a. op het gebied van woningbouw, onderwijs, maatschappelijke werk en volksgezondheid. Na zijn overlijden in het klooster van de Medische Missiezusters in Heerlen, werd hij begraven in Venray, zijn geboorteplaats.

De naam Poels roept nog steeds emoties op: hij werd bewonderd en gevreesd. De Commissie Kerkgeschiedenis en de kringen Venray, De Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg van het Koninklijk LGOG willen door een drieluik van activiteiten het beeld van Henri Poels nuanceren.

Tijdens de excursie wordt o.a. een bezoek gebracht aan Sint Petrus ‘Banden Kerk (de Grote Kerk), Het Venrays museum en de begraafplaats waar Poels ligt begraven.

U kunt zich tot uiterlijk vóór 31 augustus aanmelden voor deze excursie door een mail te sturen naar lgog.parkstad@gmail.com.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>Vorige activiteit | Volgende activiteit