Gezamenlijke avond van LGOG, IVN en Veldeke. LGOG bijdrage: lezing over de Jodenvervolging in de provincie Limburg

12 november 2019

20:00 - 22:00 uur

Hotel Monopole, Nieuweweg 22, 6301 ET Valkenburg

Entree: Vrije gave

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de Joden in het Derde Rijk, is algemeen bekend. De Holocaust verliep echter niet in heel Europa op dezelfde manier. Er blijken verschillen te bestaan in de manier waarop de Joden werden vervolgd, verschillen per land, per regio en zelfs per dorp of stad. Die verschillen zijn het gevolg van afwijkende beleidsvormen van de vervolgers, maar ook van andere opstellingen van slachtoffers en ‘toeschouwers’. Het bestuderen van die verschillen leert ons veel over het gedrag van gewone mensen in een ongewone situatie.

In de lezing van dinsdag 12 november 2019 te Valkenburg laat de inleider u in het kort kennismaken met de aard en omvang van de Joodse gemeenschappen in Limburg. Daarna komt aan de orde op welke manier de Joden uit de hele provincie werden gedeporteerd. Limburg was in het Derde Rijk geen eiland, maar er zijn toch duidelijke verschillen met de rest van Nederland. In Limburg wist een groter deel van de Joden aan de vervolgers te ontkomen dan in de Randstad.

Binnen Limburg zult u vervolgens grote verschillen tussen diverse regio’s zien. De aantallen slachtoffers verschilden aanzienlijk per streek en zelfs per dorp of stad. Het aantal (niet-Limburgse) onderduikers verschilde plaatselijk eveneens sterk. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot een verklaring van het feit dat sommige streken veel belangrijker waren bij de redding van joden dan andere. De gereformeerde gemeenschap rond Heerlen, en ook een aantal boerendorpen in Noord-Limburg, speelden een grote rol bij de redding van Joden, en zelfs daarbinnen bestonden grote verschillen. Aan het einde van de lezing wordt kort ingegaan op Valkenburg.

Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Hij was dertig jaar huisarts in Beek. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met zijn vrouw Annelies van Rens-Wilms deed hij archiefonderzoek naar de vervolging van joden en zigeuners in Limburg. Op 22 maart 2013 promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over de joden- en zigeunervervolging in Limburg: ‘Vervolgd in Limburg’. Jaarlijks organiseert het echtpaar Van Rens wetenschappelijke herdenkingsreizen naar Auschwitz en omgeving. Momenteel leggen zij de laatste hand aan een wetenschappelijke publicatie over de transporten van bijna tienduizend Joodse mannen naar de Joodse dwangarbeiderskampen in Silezië, de ‘Coseltransporten’. Verdere informatie hierover www.holocaustlimburg.nl.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met IVN en Veldeke Limburg. Ook zij zullen een lezing verzorgen.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) b.v. op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit