Franciscanen, kostbare armoedzaaiers

18 november 2019

19:30 - 21:30 uur

Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 BL Venray

Entree: Leden LGOG Gratis / Niet-Leden betalen €5

Op maandag 18 november 2019 zal Peter Korten voor de Kring Venray een lezing verzorgen over ‘Franciscanen, kostbare armoedzaaiers’. Collega LGOG-kring uit Weert “De Aldenborgh” bestaat dit jaar 80 jaar. De Weerter Franciscanen zijn nog altijd nauw verbonden met de Aldenborgh. Hun klooster, gelegen op de plek van het voormalig kasteel van de Heren van Weert, is de Aldenborgh genaamd.

Vele Franciscanen zijn bestuurlijk actief geweest binnen de Aldenborgh. De in Leunen geboren pater Guus Reintjes (1926-2015) was nog voorzitter van voornoemde kring. De invloed van de Franciscanen op Weert en de Weertenaren de afgelopen 550 jaar was groot. Ook hebben de Franciscanen grote invloed gehad op Venray en de Venrayse gemeenschap. De titel van de lezing “Franciscanen, kostbare Armoedzaaiers” gaat vooral over hoe welgestelde jongeren hun hoge levensstandaard inleverden en hun geluk zochten als volgeling van Franciscus van Assisi.

In deze luchtige lezing komen de Derde Orde, het klooster Venray, de relatie Weert-Venray, de laatste keizerin van Oostenrijk en Hongarije, “op termien gaon” en de Martelaren van Gorcum allemaal aan bod.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit