De geschiedenis van de bossen in Horst aan de Maas door Piet Hoebers

1 maart 2023

20:00 uur

Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst

Entree: leden gratis; niet-leden € 5,-

Op woensdag 1 maart organiseert Kring Ter Horst een lezing De geschiedenis van de bossen in Horst aan de Maas door Piet Hoebers.

De lezing
De geschiedenis van de bossen in Horst, vanaf de laatste IJstijd tot de dag van vandaag staat centraal in deze lezing door Piet Hoebers. Het bosbestand in de gemeente Horst aan de Maas is momenteel redelijk groot van omvang. Dit was in het verleden wel eens véél groter, maar ook véél kleiner. Door de groei van de bevolking nam het onbelemmerd gebruik van het bos op een gegeven moment zodanig tot, dat er geen bos meer overbleef.

In een power-point-presentatie licht Piet Hoebers de rol van onder andere de overheid toe, hoe deze heeft geleid tot het ontstaan van deze houtarme situatie. Verder komen de vele vormen van bosgebruik en -misbruik aan de orde, waardoor de natuurlijke bossen afnamen en tot slot geheel verdwenen. Het duurde eeuwen voordat in deze toestand enige verandering kwam: pas in de eerste helft van de 19e eeuw kwamen in Horst de eerste initiatieven op gang om bossen aan te leggen. Dit waren eenzijdige productiebossen. Verreweg de meeste daarvan waren dennenbossen. Van nature hoort dit type bos hier niet maar komt hier nog wel het meeste voor. Tot slot worden de plannen toegelicht hoe natuurorganisaties en de gemeente deze situatie willen veranderen. In verband met de biodiversiteit zal het naaldhout steeds meer vervangen worden door loofhout.

Piet heeft zich verdiept in bovenstaande thematiek op grond van zijn kennis van de natuur als bioloog, hij werd daarbij geïnspireerd door zijn belangstelling voor geschiedenis en landschap. Wij kennen Piet als oud-voorzitter van onze kring.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit