De bedeling van de armen in Roermond in de 19e eeuw

Op maandag 4 februari organiseert Kring Roermond i.s.m. Stichting Rura een lezing over de bedeling van de armen in Roermond in de 19e eeuw.

Armenbedeling was in het verleden in alle steden van Nederland (en daarbuiten) een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving.
Bé(e)delen of bedé(e)len, het is maar waar je de klemtoon wil leggen: Hoewel bedeelden niet mochten bédelen, bij de armen van Roermond kom je beide werkwoorden als begrip tegen.

Hoe was de armenbedeling in de 19e eeuw georganiseerd en gefinancierd in de 2e stad van Limburg?
Wie waren die armen? Is er een verklaring te vinden voor het hoge percentage armen in de bevolking van Roermond? Al deze vragen zullen aan bod komen tijdens de lezing.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit