Cursus: Latijn, een introductie

20 februari 2019

19:00 uur

Trevianum Scholengroep, ingang Havikstraat 1, 6135 ED te Sittard

Entree: € 25,00 voor leden LGOG / € 30,00 voor niet-leden

Onderzoekers van het verleden van hun stad, streek of familie worden dikwijls geconfronteerd met moeilijk leesbare teksten. Niet alleen het schrift, maar ook de taal kunnen daarbij parten spelen. Daarbij vormt het Latijn vaak een niet te passeren obstakel.

Met deze korte inleidende cursus (op 20 en 27 februari en 13 en 20 maart) wordt geprobeerd deze bronnen toegankelijker te maken. In de cursus wordt ingegaan op de basisregels van de Latijnse taal en op de toepassing daarvan in de praktijk, aan de hand van bronmateriaal uit de regio.

Om geen valse verwachtingen te wekken: na een cursus van vier avonden kan men heus niet probleemloos de grote Latijnse schrijvers lezen en ingewikkelde oorkonden volledig begrijpen. Daarvoor is jarenlange studie en ervaring nodig. Men kan echter wel enigszins grip krijgen op de taal en daardoor de inhoud van eenvoudige bronnen beter begrijpen. De speurtocht naar voorouders in kerkelijke registers en het ontcijferen van opschriften kan er zeker gemakkelijker door worden!

Let op! U kunt zich inschrijven tot 27 januari!

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit