Boekpresentatie en studiemiddag 'Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen'

18 november 2023

14:00 uur

Ontmoetingsruimte Scala Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem

Entree: vrije gave

Uitgeverij Leon van Dorp en de Sectie Monumenten van Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap hebben het genoegen om U op zaterdagmiddag 18 november 2023 uit te nodigen voor de presentatie van het proefschrift van architectuurhistoricus dr. Herman Wesselink: Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen

De boekpresentatie gaat gepaard met een studiemiddag, waarin de toekomst van de kerkgebouwen centraal staat. Hiertoe zijn drie sprekers uitgenodigd.

Programma

14.00 uur ontvangst

14.30 – 15.00 uur

Dr. Antoine Jacobs is historicus en docent geschiedenis. In de jaren 2002-2004 maakte hij met Bart Wiekart een inventarisatie van de circa 180 na 1945 herbouwde en nieuw gebouwde voornamelijk katholieke parochiekerken in Limburg.

Lezing
Jacobs zal nader ingaan op het beleid van het bisdom Roermond na de Tweede Wereldoorlog betreffende de parochiële kerkenbouw. Op bescheiden schaal werden tot in de jaren tachtig nog kerkjes gebouwd. Antoine Jacobs zal architectonische, liturgische en financiële aspecten van de Limburgse kerkarchitectuur behandelen.

15.00 – 15.30 uur

Dr. Herman Wesselink is architectuurhistoricus en kenner van kerkgebouwen. Hij studeerde kunstgeschiedenis met als specialisatie architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universität Münster, gevolgd door de master erfgoedstudies aan de VU. In de periode 2012-2018 werkte hij bij de VU aan een promotieonderzoek over de bedreigde kerkgebouwen uit de periode 1800-1970, het onderwerp van het te presenteren boek. Vanaf 2020 is Herman als onderzoeker verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, waar hij betrokken is bij het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Lezing
Het schrijven en redigeren van het boek Een sterke toren in het midden der stad (...) heeft een kleine tien jaar geduurd. Herman Wesselink bespreekt de totstandkoming en inhoud van het boek, de motivatie voor de keuze van het onderwerp en de relevantie van een waarderingssysteem in een tijd waarin de toekomst van veel - vooral jonge - kerkgebouwen onzeker is geworden. Ook gaat hij in op de interactieve kerkenkaart, die beschouwd kan worden als een omvangrijke digitale bijlage van het boek.

15.30-16.00 uur

Ir. Nicole Roeterdink, erfgoedarchitect voor kerken. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest op o.a. het Bouwbureau van de Bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam is Nicole Roeterdink als zelfstandig architect verdergegaan onder de naam Rechurch. In die hoedanigheid helpt zij parochies en gemeenten met herbestemmingsonderzoeken, herinrichtingsontwerpen en kerkenvisies.

Presentatie: Herbestemming van Kerken
Na een beeld te krijgen van cijfers rondom herbestemming zullen diverse voorbeelden getoond worden van geslaagde en minder geslaagde herbestemmingen.

Herbestemmingstrajecten en ook herinrichtingen voor nevenbestemming duren vaak lang. Waar komt dit door en wat helpt juist? Er zal een inkijkje gegeven worden in hoe een herbestemmingsonderzoek benaderd kan worden. Welke kerken lijken beter geschikt voor herbestemming en welke juist beter om als kerk te behouden.

16.00

Aanbieding van het eerste exemplaar en gezellig samenzijn.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
Aanmelden voor 15 november bij Koninklijk LGOG via info@lgog.nl o.v.v. Boekpresentatie Wittem

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit