Begraafcultuur in Limburg

Op donderdag 21 maart verzorgt Maurice Heemels een lezing over 'Begraafcultuur in Limburg' n.a.v. zijn proefschrift, getiteld ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’. Begraafcultuur in Roermond 1870-1940, dat verscheen op 16 september 2016. In het proefschrift staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond centraal. Daar vonden in de periode 1870-1940 alle Roermondenaren hun laatste rustplaats.

Deze negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen worden ook wel getypeerd als ‘spiegel’ van de samenleving. Heemels toont in zijn onderzoek aan dat dit ook voor de Roermondse ‘necropool’ geldt. De sociale verschillen in de stad kwamen scherp tot uiting in de klassenindeling op de begraafplaats, in de begrafenisrituelen en in de monumentale grafcultuur.

Heemels verhaal zal bij vele toehoorders herinneringen oproepen aan een tijd waarin klassen op begraafplaatsen en tijdens rouwmissen, niet alleen in Roermond maar overal in Limburg, nog heel gewoon waren.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit