Beeldenstorm in Roermond, Weert en Hasselt

Het onderzoek naar de oorzaken van de Beeldenstorm en het begin van de Opstand kent drie invalshoeken: een protestantse, een liberale en een economische. Al deze aspecten komen aan de orde in een lezing over de Beeldenstorm in Roermond, Weert en Hasselt die Jos Venner op maandag 1 oktober verzorgt voor Kring Roermond in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Hij schenkt in vogelvlucht aandacht aan de bestuurlijke, economische, religieuze en voedselsituatie in de Nederlanden. Daarbij zoomt hij in op het prinsbisdom Luik, het hertogdom Gelder en Weert. Daarna worden voor Weert, Roermond en Hasselt het optreden van predikanten, de Beeldenstorm en de opstelling van de plaatselijke overheden belicht.

Na de pauze gaat Jos Venner in op het herstel van de ‘oude katholieke orde’ en de vervolging van beeldenstormers en opstandelingen. Tenslotte vergelijkt hij de uitwerking van de repressie van de opstand, die Alva in naam van landsheer Filips II in de Nederlanden ter hand nam, met de repressie in het prinsbisdom Luik.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit