Algemene ledenvergadering Sectie Genealogie en lezing/rondleiding Salviuskerkje te Limbricht

23 oktober 2021

13:00 uur

Café Salden, Platz 9, Limbricht

Let op: het e-mail adres was foutief. Het juiste staat er nu.

Op zaterdag 23 oktober 2021 houdt de Sectie Genealogie haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Café Salden te Limbricht. Door corona is deze in 2020 niet doorgegaan.

Het programma voor die middag is als volgt:

  • 13:00 uur: Ontvangst
  • 13:30 uur: Aanvang algemene ledenvergadering
  • 14:30 uur: Lezing “Salviuskerkje” door Guus Janssen
  • 15:30 uur: Rondleiding Salviuskerkje in 2 groepen
  • 17:00 uur: Afsluiting

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor de leden van het de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG. De lezing en rondleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het NGV-Zuid Limburg.

Aanmelden voor deelname aan de ALV en deelname aan de lezing en het bezoek aan het Salviuskerkje kan via dit formulier of naar secr-sg@fredbaltus.nl.

De volledige uitnodiging met daarin de agenda voor de vergadering is hier te vinden.

Let op: Bij binnenkomst zal gecontroleerd worden op het hebben van een QR code (of een papieren bewijs).


Vorige activiteit | Volgende activiteit