Algemene ledenvergadering en begraafculturen in Limburg

19 februari 2018

19:00 - 22:00 uur

Bernardinuscollege. Akerstraat 95 te Heerlen

Entree: gratis voor leden van LGOG / € 5 voor niet-leden

LGOG Parkstad houdt op maandag 19 februari zijn algemene ledenvergadering. Daarna verzorgt Maurice Heemels een lezing over begraafculturen in Limburg.

Op 16 september 2016 verscheen het proefschrift van Maurice Heemels, getiteld ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’. Begraafcultuur in Roermond 1870-1940. Hierin staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond centraal. Daar vonden in de periode 1870-1940 alle Roermondenaren hun laatste rustplaats. De begraafplaats is door Heemels onderzocht vanuit een sociaalhistorisch, cultureel-religieus en kunsthistorisch perspectief. Negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen worden wel getypeerd als ‘spiegel’ van de samenleving. Heemels toont aan dat dit voor de Roermondse ‘necropool’ geldt. De sociale verschillen in de stad kwamen scherp tot uiting in de klassenindeling op de begraafplaats, in de begrafenisrituelen en in de monumentale grafcultuur.

Maurice heeft zijn ervaring ondertussen uitgebreid door kennismaking met de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen. Tevens zal zijn verhaal bij vele toehoorders herinneringen oproepen aan een tijd waarin klassen op begraafplaatsen en tijdens rouwmissen, niet alleen in Roermond maar overal in Limburg, nog heel gewoon waren.

Bekijk hier de gehele uitnodiging voor de jaarvergadering >>

Bekijk hier de gehele uitnodiging voor de lezing >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit