Algemene ledenvergadering (ALV) met aansluitend de lezing ‘Ode aan de Maastrichtse buitenbeelden’ door Ton Quik

8 april 2024

18:45 uur

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Entree: lezing: leden gratis; niet-leden €5,-

Op maandag 8 april om 18:45 uur bent u als LGOG-lid van harte uitgenodigd voor de ALV van de kring Maastricht. Tijdens deze vergadering bespreken we het verslag over 2023 en de financiën van het afgelopen boekjaar. Daarnaast worden de voorgestelde bestuursveranderingen besproken en zullen de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Voor meer informatie zie de bijgevoegde agenda en het jaarverslag over 2023.

De stukken voor de vergadering kunt u hier vinden:

Balans 2023
Resultatenrekening 2023
Toelichting bij de financiële jaarstukken 2023
Jaarverslag 2023
Begroting 2025

Lezing
Om 19:30 uur bent u van harte uitgenodigd voor de lezing van Ton Quik over de Maastrichtse buitenbeelden.

In de Maastrichtse openbare ruimte staan tweehonderd beelden van uiteenlopende statuur. Wie een overzicht wil van dit rijke, eeuwen overspannende bezit kan terecht bij de Wikipediapagina Lijst van_beelden_in_Maastricht of het boek van Servé Minis en Jim Evelein De verbeelding van Maastricht uit 2015 raadplegen. Een actuele, openbaar toegankelijke, informatiebron bestaat helaas (nog?) niet. De aangekondigde lezing kan niet voorzien in dat hiaat maar wel een indruk geven van de aard van de Maastrichtse buitenbeeldenpopulatie.

Over de spreker
Ton Quik (1950) werd in 1976 educatief medewerker van het Bonnefantenmuseum en bleef daar in diverse functies werkzaam. Hij maakte er tientallen tentoonstellingen, veelal op de randgebieden tussen kunst en de bredere cultuur. Vandaar ook zijn belangstelling voor de buitenbeelden. Aangespoord door het recente maatschappelijke discussies over het weghalen van ‘foute’ beelden en de gelijktijdige golf aan nieuwe schreef hij tijdens de coronatijd het boek Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen (IJzer 2023). Met de lezing voor het LGOG wil hij de bevindingen van die studie toepassen op de (*) Kunst in de Openbare Ruimte van de stad waar hij 45 jaar woont.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit