Limburgse Genealogische Prijs

in 1998 is tijdens de zesde Limburgse Genealogische Contactdag te Weert voor de eerste keer de Limburgse Genealogische Prijs uitgereikt voor de beste genealogische studie in Limburg. Winnaar was toen de heer H.C.J.M Kreijns uit Heerlen voor een “indrukwekkende kwartierstaat, voort- vloeiend uit een gedegen bronnen- en literatuuronderzoek”. De prijs was ingesteld door de NGV-afdelingen Zuid-Limburg en Overkwartier van Gelre ter gelegenheid van 25 jaar NGV in Limburg.

 In 2007 werd tijdens de negende Limburgse Genealogische Contactdag de tweede Limburgse Genealogische Prijs uitgereikt aan de heer Jef Moers voor DOLMANS, Genealogie en familiegeschiedenis, J.H.M.Moers, Uitgave Stichting Instituut voor Genealogie, Roermond 2003. Vandaag wordt in Beek tijdens de tiende Limburgse Genealogische Contactdag en tevens de eerste Inter-Limburgse Contactdag voor de derde maal de prijs uitgereikt.

De prijs is bedoeld als honorering voor de beste genealogische studies van de afgelopen periode en de organisatie hoopt hiermee tevens de hoeveelheid en kwaliteit van genealogische studies in zowel Nederlands als Belgisch Limburg te stimuleren. Aan de prijs zijn een oorkonde en geldbedrag verbonden, ter beschikking gesteld door de organisatie en sponsoren.

Terwijl de eerdere prijzen aan één uitgave werden gegeven, heeft de organisatie dit jaar besloten om twee aparte prijzen ter beschikking te stellen, één voor een uitgave in boekvorm en één voor een uitgave in de vorm van een artikel. Voor de winnaar in de categorie boekwerken is een geldprijs van € 400,-- en voor de winnaar in de categorie artikelen een geldprijs van € 100,-- beschikbaar gesteld.

De deskundige jury stond ook dit jaar weer, voor de derde keer, onder voorzitterschap van Guus Janssen uit Sittard en bestond verder uit Jo Corstjens, Gruitrode, Mathieu Kunnen, Kinrooi, Wim Nolten, Heerlen, Harry Strijkers, Sittard en Tjeu Wieërs, Kinrooi. De inzendingen zijn beoordeeld naar de volgende criteria: regionaal-historische context, originaliteit, bronvermelding, argumentatie/onderzoeksaanpak, toegankelijkheid/ taalgebruik, illustraties, structuur, totaalindruk.

 Omdat een genealogische studie veel tijd vergt en er vaak een lange voorbereiding nodig is, geven we een gedeelte van het Reglement. Het is namelijk de bedoeling dat de volgende prijs weer wordt uitgereikt, gekoppeld aan een Limburgse Genealogische Contactdag. Het zou fijn zijn als veel toekomstige onderzoekers gestimuleerd worden door de prijs en tezijnertijd een artikel, boek of studie inzenden.

De organisatie was in handen van de Commissie Limburgse Genealogische Prijs 2010/2011: René Vroomen (voorzitter), Wil Brassé (secretaris) . Secretariaat p/a Euregionaal Historisch Centrum, Kasteelhof 1, Born.

 De genomineerden zijn:

  • Cor en Ton Van den Hombergh met “Geschiedenis van de Familie Van den Hombergh”,
  • Teja Michels met “Leven van de wind”
  • Irma Lommen-Salden met “Landverhuizers uit de Westelijk Mijnstreek 1850-1900”,
  • Elisa Boonen met “Boonen in het Bosch"
  • Willy D. Alenus met“Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Alenus van Herk-de-Stad (1500-1700)”
  • FR.G.H.M. Crutzen met “De inwonerslijst van Gulpen uit 1796”, en “Van Soiron tot Satijn Tweehond jaar parochiekerk Mechelen”


De Limburgse Genealogische Prijs werd uiteindelijk gewonnen door Irma Lommen-Salden.