Edmond Delhougne Penning

De "Edmond Delhougne Penning", die gezien kan worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde “Limburgse Genealogische Prijs”, is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie [1] binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg. De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.

De penning, die is ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: “EDMOND DELHOUGNE PENNING”.

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne te Roermond dat door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.[2]

De beoordeling van kandidaten voor de nominatie en de uiteindelijke toekenning van de "Edmond Delhougne Penning" ligt in handen van een deskundige onafhankelijke jury onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard. De juryleden bestaan uit genealogen, historici en redacteurs uit Nederlands en Belgisch Limburg, te weten A.P.J.H. (Ton) van den Berg, L.(Lisette) van Corven, A.J. (Arno) Griens, M. (Mathieu) Kunnen, D.J.J. (René) Lauwers, J. (Jean) Maenen, P. (Patrick) Vanoppen en A.M.G.C. (Ans) van Wegberg-Veugen. Allen hebben ruime ervaring met het verrichten van genealogisch c.q. historisch onderzoek.

[1] Genealogie: de wetenschap die de gegevens bestudeert, waaruit valt af te leiden in hoeverre personen onderling bloed- of aanverwant zijn en deze systematisch beschrijft. Bron: Edm. M.A.H. Delhougne, Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg, in: Huldeblijk Jan J.M.H.Verzijl, Roermond 1967, 26-46.

[2] Voor informatie over de Stichting Edmond Delhougne: zie bericht.

De opvolger van de Limburgse Genealogische Prijs is de Edmond Delhougne Penning.

Deze werd de eerste keer uitgereikt op 12 maart 2016 aan  Funs Patelski, genealoog en archiefonderzoeker, Hoofd- en eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.