Bronpublicaties

Historisch onderzoek begint altijd met de beschikbaarheid van historische bronnen. De Commissie Bronpublicaties is in 2011 opgericht met als doel relevante archivalische bronnen te publiceren (analoog en/of digitaal), die van nut kunnen zijn voor het onderzoek naar de Limburgse geschiedenis. 

Meer info >>