Vacatures leden Bestuur LGOG Kring Venray

In het Bestuur van de Kring Venray ontstaan enkele vacatures, waaronder die van secretaris, doordat enkele bestuursleden op 16 maart a.s. tijdens onze jaarvergadering niet meer herkiesbaar zijn.

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé historische vereniging van Limburg. Om zo dicht mogelijk bij de eigen leden te staan is de vereniging opgedeeld in tien regionale kringen, waaronder de Kring Venray, in secties en commissies. Het geheel wordt gecoördineerd door het Hoofdbestuur. De Kringen, Secties, Commissies en het Hoofdbestuur verzorgen elk jaar gezamenlijk een breed programma van lezingen, symposia, excursies en studiereizen, ze geven publicaties uit, beheren een uitgebreide eigen historische collectie, ze zijn actief op het gebied van educatie en doen onderzoek naar de Limburgse geschiedenis. Elke kring heeft een eigen kringbestuur dat eigen activiteiten ontwikkelt en uitvoert.

Ons bestuur:

  • Organiseert de diverse activiteiten van de kring Venray, waarbij het beleid er op gericht is dat de activiteiten vooral betrekking hebben op de eigen regio.
  • Organiseert zoveel mogelijk in partnerschap met andere organisaties in Venray.
  • Doet dat door zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en ervaringen van andere kringen, secties en commissies.
  • Levert bijdragen op provinciaal niveau die van belang zijn voor het LGOG als provinciale organisatie, bestaande uit het Hoofdbestuur, Kringen secties en commissies.

Het Hoofdbestuur faciliteert de Kringen, Secties en Commissies door onder ander het beschikbaar stellen van een website, activiteitenkalender, informatie en ondersteuningspunt, nieuwsbrief, uitgeven van publicaties zoals bijvoorbeeld De Maasgouw en De Maaslandse Monografieën.

Kenmerkend voor het LGOG is dat het één vereniging is van én voor leden!

Werkt u graag mee aan het functioneren van onze Kring en bent u beschikbaar voor een functie in het bestuur? neem dan contact op met onze voorzitter Ernest Raedts via 06 23912120.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem